Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pożyczki Pozabankowe

Zapraszamy do wypełnienie Formularza w celu przedstawienia oferty pożyczki
nasz doradca skontaktuje się z Państwem w ciągu 24h
1. Rodzaj pożyczki
Pożyczka Chwilówka Pożyczka Wieloratalna
* 2. Data wydania dowodu
DD-MM-RRRR
NP. 10,10,2010
* 3. IMIĘ I NAZWISKO
* 4. Imię Ojca i Matki
* 5. NR PESEL
* 6. Numer i seria dowodu
* 7. ADRES ZAMELDOWANIA
KOD POCZTOWY-MIASTO-ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA
* 8. Numer konta
* 9. Nr telefonu
10. Adres Email
np. Jan.Kowalski@wp.pl
Dochód Klienta
* 11. Źródło dochodu
* 12. Na jaki czas jest podpisana umowa
na jaki czas jest przyznane świadczenie
INNE
* 13. Stan cywilny
* 14. Dochód klienta NETTO
Nazwa zakładu pracy
Numer do Zakładu Pracy
EMERYT/RENCISTA wpisuje ZUS
np:
2,500ZŁ
SKLEP SPOŻYWCZY MINI
NR NIP XXXXXXXXXXX
UL.STARTOWA 12/5
22-200 WARSZAWA
15. Wykształcenie
W przypadku nie podania odpowiedzi we wniosku będzie padane <BEZ WYKSZTAŁCENIA>
16. Adres zamieszkania jeśli inny niż zameldowania
* 17. Zajęcia komornicze
TAK NIE
* 18. Nazwisko Panieńskie
Pani ANNA KOWALSKA Z DOMU NOWAK WPISUJE NOWAK
PAN ADAM KOWALSKI WPISUJE KOWALSKI
* 19. Wnioskowana suma pożyczki
* 20. Rodzaj kontaktu
Jeśli wybraliście email prosimy o podanie email w odpowiednim polu
Email Telefon
21. Pora kontaktu
Prosimy określić godzine kontaktu jeśli wybrano opcje kontakt telefoniczny
* 22. Liczba dzieci do 18lat
* 23. Data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia
Renty
Pan Jan podjął prace dnia 12,03,2014 umowę zlecenie ma na 3 miesiące Pan Jan wpisuje
12,03,2014-11,06,2014

Pan Adam podjął prace z dniem 12,05,2014 umowa o prace jest na czas nie określony wpisuje
12,05,2014- nie określony
Oświadczam, że:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz 665z późn. zm.) upoważniam, TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław, do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. Z siedzibą z Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 ("BIG INFOMONITOR") o ujawnienie informacji Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, danych dotyczących mojego wymagalnego zadlużenia wobec banów lub intytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekaczającego 200 zotych( dwieście złotych) nub braku danych i takim zadłużeniu.

Wyrażam zgodę aby dla dokonania oceny ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Pożyczkodawca – TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. wystąpił do firmy wundykacyjnej ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli- administratorów danych, o udostępnienie informacji o moich ewentualnych zobawiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli (Ultimo NS FIZ, Ultimo Investment(Luxembourg)S.A.)

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław.

Zostałem poinformowany, że prztwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawie zadawania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze wzgldu na szczególną sytuację, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

Zostałęm poinformowany o możliwości przekazywania przez administratora danych – TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. moich danych osobowych oraz informacji o zobowiązaniach powstałych lub mogących powstać z tytułu wnioskowanej POŻYCZKI, pośrednikowi kredtywoemu oraz innym podmiotom, które które na rzecz TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. wykonującą czynności faktycznie i/lub prawne związane z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TAKTO Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością sp. j. oraz spółki z nią powiązanych propozycji zawarcia umowy oraz informacji handlowych drogą elektroniczną lub pod ny telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. oraz udostępnienie podmiotom powiązanym z TAKTO moich danych osobowych i informacji zawartych w Umowie Pożyczki w celu oceny zdolności kredytowej, w tym po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z tej Umowy lub w przypadku niedojścia Umowy do skutku.*


Wyrażam zgodę na pozyskanie przez TAKTO Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji
* 24. WYRAŻAM ZGODĘ
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .